Enneagrammet

Enneagrammet er en psykologisk- spirituel model som tydeliggør hvad det grundlæggende er der motiverer os selv og andre, og dermed hjælpe til at forstå os selv og andre mennesker. Iagttage vores personlighedstræk, og herved forstå karakteren af de mønstre vi er fastlåst i, og hvordan de hæmmer vores udvikling. Vise os vejen til den essens tilstand vi ubevidst søger efter hele vores liv.

Hver person har udgangspunkt i "synd" eller en "passion". Man siger, at vi anvender al vores energi på at leve denne passion ud i det virkelige liv – i håb om at vi opnår et lykkeligt liv. Dette sker kun i ringe grad. Det vi har brug for, er at gøre stort set det modsatte vores passion driver os til at gøre – for derigennem at skabe en psykologisk udvikling, som igen medfører mulighed for en kontakt til vores sande selv, vores essens.

Coaching metoden bygger på terapi/coaching ud fra Enneagrammet og giver den fordel, at du hurtigere kommer i mål og når dine personlige resultater. Vi tager udgangspunkt i typespecifikke områder, så du mere effektivt kan arbejde med din målsætningsproces og dine særlige kvaliteter. Du vil blive udfordret, provokeret, støttet og vejledt - alt sammen gennem Enneagrammets indsigter.

Enneagrammet handler desuden om at lytte til og forstå, hvordan mennesker af andre Enneagramtyper tænker, og du lærer dermed også meget om, hvordan du bliver endnu bedre kan kommunikere med andre.