Enneagramtype 6

Type 6: Realisten - Skeptikeren - Loyalisten

Karakteristika:

Seksere er skarpsindige og loyale mennesker, som er optaget af at analysere og overveje for og imod. De har fokus på hvad, der kan gå galt for på den måde at kunne sikre sig mod det. De har ofte udtænkt op til flere nødplaner og har altid et plaster eller en paraply i bagagerummet, hvis nu det skulle begynde at regne. Seksere har en evne til altid at kunne tage det modsatte synspunkt af hvad de andre tager for at skabe ligevægt eller modvægt. Det bliver synligt i deres meget asymmetriske kropsholdning.

Type Seks har ofte en lidt tør humor. Det er eksperter i ironi og er også gerne selvironiske.

Bidrager med:

Seksere er gode analytikere og forholder sig til situationen eller emnet indtil alle vinkler er gennemtænkt. De har en særlig evne for at læse mellem linierne og det betyder, at de hurtigt opfanger skjulte dagsordener.

Trives bedst med:

Seksere vil gerne værdsættes for deres analytiske sans og trives godt i et miljø, hvor der er plads til sund skepsis.

Ressourcer:

Skabe ligevægt, Analyserer, Ser mange vinkler og Ironi og humor.

Ændring ved stress:

Når Seksere er pressede og føler sig truet bliver de mere aktivt handlende og når en masse, som de får anerkendelse for, men de frustreres over ikke at få tænkt tingene ordentlig igennem.

Ændring ved tryghed:

Når Seksere er trygge og tillidsfulde har de nemmere ved at slappe af og stilne tankerne.
De får fokus på det positive og nyder helheden.

Du er muligvis en Sekser, hvis du kan genkende følgende:

  • Du analyserer ofte alle konsekvenser før du træffer en beslutning
  • Du tager ofte det modsatte standpunkt for at skabe ligevægt eller modvægt
  • Det er tit at du forestiller dig, hvad der kunne gå galt for at kunne gardere dig imod det
  • Autoriteter er et emne i dit liv. Enten tror du på dem eller også gør du oprør imod dem
  • Du identificerer dig med sagen og kæmper for de svage i samfundet
  • De oplever ofte et behov for sund skepsis

Den personlige udviklingsvej:

Sekserens udviklingsvej går gennem at slippe sin fiksering omkring at tvivle på såvel sig selv som andre. Dette sker gennem at udvikle tillid og dermed have mod til at gøre det modsatte af det, som tankerne ellers vil. Herved oplever Sekseren at få kontakt til det særlige aspekt af essenstilstanden, hvor der er en tro på, at alt går godt og at der er en overordnet positiv hensigt bag alt, hvad der sker.

 

Passion: Angst

Fiksering: Tvivl

Særlig evne: Tillid

Essens: Tro