Stress

Hvad er stress?

Læs mere om behandling her

Stress er en tilstand der opstår når man bliver belastet.
Men ikke al stress er skadeligt for helbredet.
Der findes både positiv og negativ stress.
Den positiv stress opstår for eksempel, når man har travlt og skal yde noget ekstra.
Man er anspændt, men føler i øvrigt fornøjelse ved opgaven.
Positivt stress er ikke skadeligt.
Negativ stress opstår derimod, når man er belastet og samtidig ikke føler, at man evner at klare belastningen.
Den negative stress kan skade helbredet.
Stress er som udgangspunkt et udtryk for manglende kontrol, når vi oplever at kravene til os er større, end de ressourcer vi synes vi har tilrådighed

Tegn på Fysisk stress

 • Hjertebanken
 • Hovedpine
 • Svedeture
 • Indre uro
 • Mavesmerter
 • Appetitløshed
 • Hyppige infektioner

Forværring af kroniske sygdom som psoriasis og sukkersyge


Tegn på Psykiske: stress

 • Ulyst
 • Træthed
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Rastløshed
 • Irritation
 • Nedsat humør

Adfærden

 • Søvnløshed
 • Uengageret
 • Aggressivitet
 • Irritabilitet
 • Ubeslutsomhed
 • Øget brug af stimulanser som kaffe, cigaretter og alkohol
 • Øget sygefravær


Arbejde og stress

En almindelig årsag til arbejdsrelateret stress er netop ufuldstændige arbejdsbeskrivelser og uklare forventninger/mål.

Hvis der ikke er klare forventninger, er medarbejdere tilbøjelige til selv at skabe forventningerne - og de er som regel høje. Nogen gange højere end de faktiske forventninger.

Og med høje forventninger følger ofte problemer med at opfylde disse forventninger. Fordi man ikke ved, hvad der reelt skal til for at opfylde dem, så længe man kun følger sine egne forventninger og ikke afstemmer dem med virksomhedens.

Erfaringerne viser stress langt fra altid har sit udspring på arbejdspladsen. Ofte stammer stressen fra privatsfæren. Det er problemer med ægtefælle/samleveren, familien eller økonomien, m.m.