Morten Stuhr Larsen

Morten formår at se igennem lagene af indre og ydre blokeringer,
ser renheden og storheden i det sande udtryk af mennesket.
Evner at forvandle disse blokeringer på alle planer i samarbejde med mennesket/klienten,
samtidig med at han frembringer renheden og storheden til udfoldelse i samklang med klientens vilje til forvandling.
Morten har mange strenge at spille med, og kraften fremkommer igennem hans hjerte, hvor forbindelsen til det
åndelige træder tydeligt igennem.
Morten viger ikke tilbage for selv de største udfordringer, men finder motivation og glæde ved, at klienten kan mestre sit eget liv igen fra et nyt stærkt fundament.
Om klienten tror på det åndelige eller ej er uden betydning, da han forener det holistiske på en brugbar og nede på
jorden måde.
Morten er et livsglad og empatisk menneske der forener alle aspekter af selvet.

Efter 18 år som leder og personaleansvarlig i nationale og internationale virksomheder, arbejder Morten nu på 18. år som selvstændig terapeut, konsulent, energiarbejder inden for leder-udvikling, personlig-udvikling, team-udvikling,
kommunikation, healing, åndelig vækning og udvidelse samt underviser indenfor flere healings former, alt sammen med udgangspunkt i det holistiske.

Holisme er læren om helhed – samhørigheden mellem ånd og stof.
Det er en filosofisk/videnskabsteoretisk opfattelse af, at helhederne og ikke delkomponenterne er afgørende.
Som behandler arbejder Morten ud fra en holistisk orientering, hvilket vil sige en oplevelse af, at alt i verden er uløseligt forbundet.

Morten tilbyder behandling på klinikken Middelgrundvej 11, Strib, 5500 Middelfart
og Hellerup - Taarbæk

Endvidere behandler Morten i resten af Danmark, samt i Norge.

Født 1962 i Svendborg

Uddannelser er følgende:

  • Holistisk Psykoterapeut - 4 årig uddannelse
  • Le Calle - Lemurisk Healing - Initiator and Founder
  • Full Akasha Initiator and Trainer
  • HR-Coach, International certificeret
  • NLP Hypnose
  • NLP Master practitioner Coach
  • Enneagram Coach
  • Master Class Time Line Change
  • Master Class Voice Dialoque
  • Kinesiologi