Lederudvikling

Udvikling i virksomheden

Der kan være både økonomiske og udviklingsmæssige fordele, hvis I er flere ledere i en virksomhed, der på samme tid ønsker udvikling af jeres ledelseskompetence. Udover, at vi kan tilpasse et forløb, der tager højde for kompetence niveau og aktuel situation, kan vi arbejde med virksomhedens kultur, værdigrundlag mv.

Individuel Ledersparring

Her er det mere end blot de faglige kompetencer det handler om. Jeg lytter, støtter, inspirerer, udfordrer, anerkender, er åben og ser muligheder. Jeg er helhedsorienterede, og det er dig, der er i centrum i ledersparringen. Kort sagt - ledersparring med erfaring.