Enneagramtype 4

Type 4: Dramatikeren - Romantikeren - Individualisten

Karakteristika:

Firere er følelsesladede og dybsindige mennesker, for hvem der er vigtigt at livet er intenst. Derfor har de en evne for at forstærke deres indtryk af oplevelser, så de virkelig kan mærke at de lever. Firere kan svinge i humør mange gange i løbet af en dag og de kender alle nuancer i følelsesregisteret lige fra ekstatisk lykkefølelse til dyb sorg og depression.

De fokuserer ofte på det, der mangler og det giver dem evnen til at sætte et unikt og personligt præg på deres omgivelser.

For Firere er det vigtige i livet det, der er noget specielt og de bruger deres kreative evner til at gøre almindelighed og hverdag til noget enestående.
Behovet for at være noget særligt kan vise sig i tøj smag med specielle detaljer og Firere har ofte en genkendelig latter.

Bidrager med:

Firere er gode til at rumme andres følelser, da de selv kender til følelser i mange afskygninger.

De benytter sig af deres æstetiske sans til at sætte prikken over i’et, så snart de kan komme til at sætte et personligt præg på det de foretager sig.

Trives bedst med:

Firere trives bedst i miljøer, hvor der er plads til individuelle løsninger og hvor der bliver sat pris på deres særlige evner for at opdage, det der mangler.

Ressourcer:

Kreative, Æstetisk sans, Rummer alle følelser og Sans for det unikke

Ændring ved stress:

Når Firere er presset og føler sig usikre, mister de kontakter til deres følelser og fokuserer på hvad de kan gøre for andre for at blive vellidt igen.

Ændring ved tryghed:

Når Firere er trygge og føler sig ressourcefulde, har de nemmere ved at holde fokus på sagen og får tingene gjort på den rigtige måde. De har opmærksomhed på de unikke detaljer og perfekt æstetik.

Du er muligvis en Firer, hvis du kan genkende følgende:

  • Du forstærker følelser i din indre verden for at føle intensitet
  • Det er vigtigt for dig med nære relationer og tætte forbindelser til andre mennesker
  • Du har en tendens til længsel efter noget du synes mangler lige nu
  • Du har god smag og holder af det ekstraordinære, at være noget særligt
  • Du er ofte optaget af, hvordan andre opfatter dig og tankelæser deres mening om dig
  • Du føler, at du lever gennem intense oplevelser og kreativ udfoldelse
  • Du tage afstand fra almindelighed, hverdag og rutiner
  • Du gør det almindelige liv mere spændende ved fantasier og dramatiske indre forestillinger
  • Du oplever en stor dybde i følelseslivet og du bliver ikke skræmt af andres følelser i krisesituationer

Den personlige udviklingsvej:

Firerens udviklingsvej går gennem at slippe sin fiksering på alt det, der mangler og som er forkert og i stedet for bruge sin særlige evne til at opleve alt ligeværdigt. Ved at fokusere på det, som er til stede i nuet og betragte det, som værende lige så godt som det, der mangler, vil Fireren opleve at kunne slippe sin lidelse og få kontakt til en essens tilstand af at være forbundet til helheden.
At alt og alle hænger sammen i en større helhed.

 

Passion: Misundelse

Fiksering: Længsel

Særlig evne: Ligeværd

Essens: Forbundenhed