Le Calle Energisystem

Le Calle er et kraftigt Energisystem der er forbundet tilbage til den Lemuriske energi, som er repræsenteret som en
kæmpe stor ligeværdig kærlighedsenergi.

Jeg har via min sjæls energi, igennem nogle år modtaget symboler - energier og hensigten med disse.
Le Calle systemet består i dag af 28 symboler, som hver især er forbundet med specifikke healende energier, der hver repræsenterer, fortæller om formålet og hensigten med hver enkelt energi, såsom lys - balance - tryghed - kærlighed - udvikling - forvandling - højere energi frekvens m.m.

Jeg bruger hver dag med stor succes mine Le Calle symboler i mit arbejde som terapeut.

Vil du lære at bruge energierne endnu bedre på bare 4 timer ?

Da vi alle bærer den healende evne i os, har du også muligheden for at lære at bruge energierne i og omkring dig mere bevidst.
Jeg tilbyder et individuelt forløb på ca 4 timer, hvor du blandt andet vil blive undervist i betydningen og effekten af Le Calle Healing.
Healingssystemet bliver overført og aktiveret til din personlighed og du vil efterfølgende være i stand til at arbejde med energierne mere bevidst.

Du vil i første omgang modtage 8 symboler til dig selv og når du efter et stykke tid har øvet og trænet og bragt dig selv i bedre balance og højere energi, vil du være i stand til at også at bruge dine evner uden for dig selv, hvis det er det du ønsker.

Hvad får du ud af det?
. Bedre kontakt til det underbevidste
. Håndtering af frygt og angst
. Lærer hvordan du styrker dit helbred
. Lærer hvordan du holder din energi i balance
. Større mulighed for kommunikation med dine højere intelligenser
. Du kommer hjem til dig selv og kan sige til og fra
. Opnår større forståelse omkring din identitet og dine værdier
. Du kan bevidst arbejde med dine positive overbevisninger
. Lærer hvordan du renser for tung energi
. Lærer at beskytte dig selv
. At du kan håndtere stress og pres i hverdagen

Jeg giver gerne uddybende forklaring på telefonen, så ring gerne på 40636863

Hvad er healing?

At heale betyder at helbrede og skabe balance ved hjælp af energi, at bringe mennesket i kontakt med sin helhed fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og åndeligt.
Det er ikke kun syge mennesker eller mennesker med ubalancer der kan have gavn af healing, men også raske og velfungerende mennesker kan bruge healing i forbindelse med selvudvikling. Den følelsesmæssige tilstand betyder meget for det fysiske velbefindende. Den energi der tilføres under healingen, kan også bruges til at fremme positive sider og kreative egenskaber.
Healing er en ældgammel behandlingsform, og der findes mange forskellige former for healing. Dog er der det fællestræk for al healing, at det er en kanalisering af udefra kommende energi, og at healeren arbejder med: "det hele menneske ". Det vil sige, at man ønsker at finde den virkelige årsag til en ubalance frem for at behandle symptomet. Når et område hos en person er i ubalance, betyder det, at der er en blokering i et energifelt, at energien ikke flyder frit men langsommere eller måske næsten er gået i stå. Det kan der være fysiske årsager til, som f.eks. operationer, slag, smerter, sygdomme eller lignende.
Men en blokering kan også have en psykisk årsag, en problematisk opvækst, uhensigtsmæssige restriktioner, chok, traumer, følelsen af forladthed eller stress er alle typiske påvirkninger der kan give blokeringer. Jo flere blokeringer et menneske har, jo sværere vil livet se ud for den person der har blokeringerne. Det vil være vigtigt at få sat lys på de områder der er i ubalance eller få gjort problemet synligt, således at de vanskeligheder der er, kan bearbejdes, så energien igen kan flyde frit og personen ikke længere skal tumle med det problem.

Når jeg arbejder med healing og terapi, er det med et holistisk helhedssyn, hvor der er plads til det enkelte menneske. Det hele menneske. Jeg arbejder med at udvikle mennesker til at fremelske det, de er gode til. Det er netop det, der gør en forskel.

Holisme er læren om helhed – samhørigheden mellem ånd og stof.
Det er en filosofisk/videnskabsteoretisk opfattelse af, at helhederne og ikke delkomponenterne er afgørende. Som alternativ behandler arbejder jeg ud fra en holistisk orientering, hvilket vil sige en oplevelse af, at alt i verden er uløseligt forbundet.

Lady Maria Magdalene